Sobre

 

Nota informativa

La relació de platges que es mostra en aquesta aplicació correspon a les platges i cales del litoral de Catalunya en les que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) efectua el control de la qualitat de l’aigua i la vigilància de la salubritat de les zones de bany (253 zones ubicades en 234 platges).

Les dades provenen del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) i dels municipis costaners. La informació de la qualitat de l’aigua de bany (dades de qualitat microbiològica) són subministrades per (ACA) mitjançant els controls de seguiment que efectua periòdicament a les zones de bany de Catalunya d’acord amb el Reial decret 1341/2007 que transposa la Directiva 2006/7/CE relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany. La informació meteorològica prové del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i les dades de meduses dels ajuntaments costaners. A PlatgesCat, l’ACA publica avisos de precaució quan la qualitat de l’aigua d’una platja es pot veure alterada temporalment per episodis de pluges o incidències puntuals en els sistemes de sanejament, i aquests avisos es mantenen fins que es restitueix la qualitat de l’agua.

Programari utilitzat

Per desenvolupar aquesta aplicació, s’ha fet ús del programari següent: